Förändring och kommunikation, en effektivt kombination...

Förändring i en organisation handlar om att motivera människor att ändra sin uppfattning och förändra sitt beteende. Ett av de allra viktigaste verktygen för att motivera medarbetare att acceptera förändring är de metoder som används för att kommunicera förändringen.

Vad krävs då för att få medarbetarna i en organisation att motiveras till förändring, från högsta ledningen ner till sist anställd?

Först och främst krävs en insikt i, att om en förändring är mot medarbetarens vilja eller om medarbetarna inte förstår varför en förändring är nödvändig, kommer medarbetarna att motarbeta förändringen och processen misslyckas. Alla som någonsin har försökt att ändra sitt eget beteende mot exempelvis en hälsosammare livsstil, som att sluta röka eller spendera mindre tid på kontoret och mer tid med sina barn och så vidare, vet hur svårt det kan vara att ändra ett sådant beteende. Detsamma gäller för medlemmarna i en organisation.

För det andra, det bästa sättet att uppnå ett positivt resultat av en förändringsprocess är när förändringsarbete och aktiviteter har sin början underifrån, från ett gräsrotsperspektiv. Ett sådant förfarande är sällan möjligt, särskilt i globala organisationer med tusentals anställda. Lärdomen är dock att ju fler medlemmar i en organisation som är en del av förändringsarbetet redan från början, desto större är möjligheten att lyckas med förändringsarbetet. En förändring baserat på enbart ledningens tankar och idéer får sällan genomslag.

För det tredje, medarbetarna i en organisation är lika varierad som vilken annan grupp i samhället. För att lyckas med en förändringsprocess så är ett varierat angreppssätt rörande kommunikationen nyckeln. Att definiera strategier både för själva förändringsprocessen och kommunikationen kring den, är central för att nå ett positivt resultat.

Slutligen, förändring är en process, inte ett projekt. Att förändra tar tid, därför är en mycket viktigt del i strategierna för förändringsprocessen och kommunikationen att definiera hur underhåll och uppföljning av förändringsarbetet skall vara utformad.

"People don’t resist change. They resist being changed!” Peter Senge

Om du är nyfiken på vad jag kan bistå med vad gäller förändringsprocesser och kommunikation kopplade till det, läs gärna mer på min hemsida DC Consulting AB

Skribent
Anna-Karin Byström
Jag har över 18 års erfarenhet från näringslivet är utbildad miljö- och naturresursplanerare samt har jag Fil.Lic inom organisationskommunikation med Inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation. Här kan du läsa om mig, praktiska erfarenhet, vad jag ibland pratar om under föreläsningar och utbildningar. Under mina år har jag bott i Kanada, Kina och Singapore samt rest inom den internationella företagsvärlden. Kultur och kommunikation är spännande!

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closetagbars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram