Medarbetarsamtal

Det utmanande och roliga i yrket

Även viktiga samtal ska vara lättsamma och enkla

Medarbetarsamtal handlar om hur man som chef/ledare fångar upp behov, önskemål, möjligheter, problem o hinder hos sina medarbetare vad gäller att utvecklas och trivas på jobbet. 

Det handlar också om hur jag som chef/ledare kan motivera mina medarbetare att göra bättre ifrån sig, växa på jobbet, förstå sammanhanget o sin roll på arbetsplatsen.

Samtalen kan ibland vara svåra, det kan utveckla sig till dåliga samtal vilket inte är önskvärt. När du behöver utveckla ditt medarbetarsamtal, har du någon mentor, coach eller bollblank?
Sammanfattat

Medarbetarsamtal

Dialogen i arbetslivet mellan organisationens personal.

Hålla medarbetarsamtal som chef

Du känner till din bransch bäst, du känner din organisation bäst. Vad är kravet? Vad förväntas i yrkesrollen eller hur utvecklingen fortgår för att stärka er position. Det är delar av det stora och det lilla där samtalet cirkulerar. Som chef vill man vara tydlig vad medarbetaren kan förvänta sig utan att motivationen minskar.

Ett medarbetarsamtal kan handla om lön, det kan handla om utveckling eller vara form av konflikthantering som uppstått på arbetsplatsen. Som chef är det ofta en utmaning att vara "smörjmedlet" i maskineriet, det kan växa upp en fasad som blir tung att bära på. Vad är dina utmaningar?
Vi anpassar oss

Behoven är olika och vi justerar efter ditt behov

Kontakta oss

Ett bra & dåligt medarbetarsamtal

Ett samtal handlar om förmågan att kommunicera. Där ingår även lyssna, kunna handskas med svåra samtal (som konflikter eller personliga händelser), lyfta sådant som är till nytta för båda parter, att kunna se bådas perspektiv, att kunna entusiasmera och coacha sina medarbetare.

I känslan av ett bra medarbetarsamtal finns en öppen gemensam dialog, det ger mod som medarbetare att kunna ta förslag likväl. Känslan i ett dåligt medarbetarsamtal blir motsatsen. Här blir dialogen stängd, kanske väldigt formell och ensidig. Medarbetaren tvingas lyssna och rätta sig.

Eftersom alla organisationer är annorlunda och har en egen företagskultur finns det inget manus för ett bra eller dåligt medarbetarsamtal. Däremot finns det alltid människor och förmågor att våga eller vilja. Känner du viljan men kanske inte vågar?

Kurs & utbildning inom medarbetarsamtal

Vad som skiljer våra utbildningar är kunskapen i kultur- och kommunikationsförståelse. Mångkultur har alltid funnits,  samhällskultur, företagskultur, familjekultur m.m. Däremot är kulturen sällsynt som samtalsämne. Tillsammans med förståelsen av kommunikationen sätter vi ett perspektiv som skapar ett sammanhang i våra utbildningar.

Sammanhanget kommer från både kunskap och erfarenhet. Det är också något vi tillämpar i utbildningen i form av teoretiska och praktiska exempel. Sen behandlar vi alltid kärnan, den egna utgångspunkten. Vad tycker du är viktigt? Vad värderar du? Det ställer vi sedan i motpart för att förstå hur man tolkar och värderar mottagaren i dialogen.
Medarbetarsamtal Kurs Utbildning

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closebars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram