Kurs & utbildning om konflikthantering i arbetslivet

Låt inte osämja på jobbet bli en kultur 

Konflikthantering grundar sig i kommunikation

Konflikthantering Dansen
Det händer då och då att vi upplever vissa människor som besvärliga. Konflikter kan då uppstå vilket ofta leder till att arbetsklimatet försämras. Hur ska dessa situationer lösas och
vad behövs för att utveckla ett professionellt bemötande, även när motpartens bemötande är ilska och aggressivitet?

Konflikthantering kräver en viss diplomati och i arbetslivet är det inte alltid självklart. Det grundar sig i kommunikation med kombination av situationens nyanser som stress, arbetsuppgifter och personlighet. Oavsett om du är chef eller en del av arbetslaget.

Ibland byggs det upp frustration, vissa har kort stubin, men oavsett hur vi är som person byter vi uttrycket i kommunikationen vilket blir en situation som skapar ett klämt obehag.
Sammanfattat

Konflikthantering

Ett ord som beskriver sig själv. Hantering av en konflikt som uppstått eller är på väg att uppstå.

Hur jobbar vi med utbildning & konflikthantering?

Från vår erfarenhet som konsult vet vi att bristen ligger i förståelse. Det bottnar i kulturen, livet, utmaningar i arbetet och förmågan att uttrycka sig. 

Genom att fokusera utbildningen på att beskriva hur man, beroende på bakgrund, kan se på världen, ha olika värderingar och vad som betecknas som normalt eller inte, breddas förståelsen. 

Företagskultur finns i alla organisationer. Målet är att bli mer medveten om de mellanmänskliga friktioner, hur de ska hanteras så att konflikter minimeras på arbetsplatsen. Det leder till en ökad förmåga att förebygga konflikter. 

Om utbildningen gäller ledarskap eller för chefer justerar vi, är det mer generellt på jobbet eller för arbetsplatsen går det att anpassa. 
Konflikthantering Kurs
Vi anpassar oss

Behoven är olika och vi justerar efter ditt behov

Kontakta oss

Exempelupplägg för en kursdag

Målet med kursen är att ge kunskaper och insikter om vad som skapar konflikter och samtidigt erbjuda verktyg för att kunna förebygga dem. Gruppen får insikter i vad som krävs för att
kommunicera och lösa konflikter med respekt för allas behov. Man får lära dig att tala, tänka, lyssna och öka insikten i hur våra olika kulturella bakgrunder inverkar på hur vi beter oss.

Det handlar om att vara tydlig samtidigt som man är beredd att lyssna in vad andra verkligen säger. Risken för att det ska uppstå missförstånd, motstånd eller jobbiga konflikter minskar
när förståelsen finns där.

Under utbildningsdagen får man lära dig hantera svåra situationer på ett konstruktivt sätt, bearbeta teorin reflektivt och arbeta med praktiska övningar för att nå en ökad förståelse.

Vår kurs & utbildning i punktform

  • Uppnå effektiv och fungerande kommunikation som stärker samarbete
  • Uttrycka dig så att andra verkligen förstår vad du menar
  • Bemöta andra på ett bra sätt, oavsett hur de uttrycker sig
  • Lyssna på andra så att du verkligen förstår vad de menar
  • Förebygga och hantera konflikter
  • Kulturella perspektiv och kulturell respekt
  • Öka kunskapen om andra kulturer - andra normer och uttryckssätt

Detta är något vi anpassar vid speciella önskemål om inriktning.

Röster från deltagare i våra kurser om konflikthantering

Från olika företag, personer och chefer
"Är grymt tacksam för denna kurs och anser att jag inte bara lärt mig för ett betyg, utan för hela livet… En riktig ögonöppnare!"
"Intressant kurs, lärorik på alla sätt och vis. Anna-Karin är helt enkelt en underbar person som är lättsam och vet vad hon pratar om"
"Jättebra pedagogiskt upplägg. Kul och tankeskapande kurs"

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
starclosebars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram