Om oss

DC står för DharmaChakra eller lärans hjul.

DC Consulting skapar förutsättningar för ökad effektivitet och bättre resultat för våra kunder, genom förbättrad kommunikation och ökad medvetenhet om den egna och andras kulturer.

DC Consulting är ett kunskapsföretag som drivs av att förmedla kunskap och att uveckla individer, grupper och organisationer. Med kommunikationen som främsta verktyg erbjuder DC Consulting kommunikationslösningar, utbildningar och analyser inom områdena cross culture communication, organisationsutveckling, integrations- och migrationsprocesser och miljökommunikation och vänder sig till ledningsgrupper och personal inom stora och medelstora företag och organisationer.

DC Consulting jobbar lösningsorienterat, enligt modellen:

  • definiera problemet
  • kartlägg situationen
  • analysera resultatet
  • formulera lösningar
  • integrera och implementera

"Kunskap är viktigt. Sök kunskap. Det är det enda sättet att uppnå harmoni i världen" (Dalai Lama)

DC Consulting är ett kunskapsföretag med kommunikationen som främsta verktyg och erbjuder kommunikationslösningar, utbildningar och analyser inom områdena cross culture communication, organisationsutveckling, relocation och miljökommunikation och vänder sig till ledningsgrupper och personal inom stora och medelstora företag och organisationer.

Vi skapar förutsättningar för ökad effektivitet och bättre resultat för våra kunder genom förbättrad kommunikation och ökad medvetenhet om den egna och andras affärskultur.
Dharmachakran representerar Buddhas fötter, som går Dharmas väg. I den tibetanska termenologin står det för ”förvandlingens hjul”. De åtta ekrarna i hjulet symboliserar avlägsnandet av okunnighet och lidande genom analys och insikt. Dharmachakra är önskan att alla levande varelser må inse att de kan förändra sig till det bättre.

Utöver det symboliserar D även "Dialogue" och "Development" och C "Communication" och "Culture".

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closebars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram