Rapporter & böcker

Böcker

Interkulturell Kommunikation Bok
2018-08-27

Interkulturell kommunikation

Anna-Karin har skrivit en hel bok om interkulturell kommunikation som är full med läsvärd information om ämnet med modeller och verktyg för att förstå ämnet bättre.

Den är publicerad genom book boon och läsas där direkt. Hör av dig för att beställa tryckta exemplar!
Läs boken på Book Boon

Rapporter

2019-04-30

Smak & berättelser om ditt hemland

Projektet "Smak & berättelser om ditt hemland" arrangerades av Örnsköldsviks Kinesiska Förening där Anna-Karin är styrelsemedlem. Tillsammans med Världsklass Örnsköldsvik var målet att samla så många etniska/nationella föreningar i Örnsköldsvik i ett gemensamt projekt med mat och berättelser som gemensamt tema. 11 föreningar deltog, över 200 gäster kom, åt och tittade på den inspelade videon om alla deltagande länders berättelser om sitt hemland.
Se videon på youtube
Slutrapport Starta Eget
2019-02-28

Förstudie: Starta eget - på lätt svenska

Projektets ”Starta Eget-kurser för nysvenskar” syfte är att förmå fler nysvenskar med PUT att Starta Eget, oberoende av affärsidé, och ta vara på entreprenörerna bland dem.  Även om motivationen att starta och driva företag ofta är hög hos nyanlända är kunskapen om de villkor (regelverk och svensk affärskultur) som gäller i Sverige för att starta och driva företag inte alltid så stor.
Ladda ner rapporten
2017 02 27 Forstudie Integration Matchning Foretag
2018-08-27

Förstudie: Integration – matchning företag och nyanlända med PUT

Vilka villkor måste uppfyllas för att små och medelstora företag ska anställa nyanlända som har permanent uppehållstillstånd? I studien har företagare djupintervjuats - och då med speciellt fokus på små och medelstora företag i Bredbyn, Björna, Bjästa, Husum med omnejd samt centrala Örnsköldsvik.
Ladda ner rapporten
Winnet Genusmedvetet
2014-12-31

Genusmedvetet ledarskap, resan från ickefråga till tillväxtfråga

Med denna förstudie vill vi lägga grunden till ett genomförandeprojekt som
innebär att jämställdhetsintegrera företag och organisationer i Västernorrland.

Syftet med förstudien var att utarbeta en processmodell där information om
jämställdhetsintegrering är central samt att initiera diskussioner med företag och
organisationer om hur de kan öka tillväxten genom att jämställdhetsintegreras.
Ladda ner rapporten
Identifiera Forutsattningarna
2013-10-13

Identifiera de rätta förutsättningarna för lyckad rekrytering av medarbetare med internationell bakgrund

Syftet med denna förstudie är att identifiera behoven hos de företag och organisationer som väljer att rekrytera internationell personal för hur en lyckad inflyttning/medflyttning skall se ut. Dessutom ingår det i denna förstudie att undersöka den rekryterade personalens behov vid inflyttning.
Ladda ner rapporten

Avhandlingar

Towards Commitment
2013-01-01

Towards commitment or resistance

Anna-Karins avhandling som gav henne titeln Fil.Lic. i media och kommunikationsvetenskap. Denna avhandling behandlar två av de mest centrala frågorna i vårt moderna samhälle - nämligen förändring och kommunikation. Empiriskt är den baserad på en fallstudie av en förändringsprocess i ett företag som
genomfört omfattande företagsförvärv.
Ladda ner rapporten

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closebars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram