Våra konsulter

Anna-Karin Byström

Fil.Lic. media och kommunikationsvetenskap fokus interkulturell kommunikation, har 18 års erfarenhet från näringslivet, varav fem år inom FoU som miljöingenjör, sex år som miljökommunikatör samt sju år på staben för kommunikation där hon ansvarade för företagets kommunikation kring CR (företagsansvar).

Anna-Karin är utbildad miljö- och naturresursplanerare (Kalmar Högskola) samt medie- och kommunikationsvetenskapare (Umeå Universitet) men har även ägnat ett antal år åt forskning vid Institutionen för Kultur och Medievetenskaper vid Umeå Universitet, där där Anna-Karin 2013 tog sin Fil.Lic inom organisationskommunikation med inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation.

Hennes praktiska erfarenhet, som hon bjuder friskt på under föreläsningar och utbildningar, baseras på hennes år utomlands i bland annat Kanada, Kina och Singapore samt på alla år inom den internationella företagsvärlden.

Claudia Häggström

Claudia är född och uppvuxen i Tyskland och flyttade till Sverige när hon fick möjlighet att pröva att jobba i Sverige som 18-åring.

Hon utbildade sig senare till civilekonom vid Stockholms Universitet och har under åren vidareutbildat sig inom pedagogik, arbets- och organisationspsykologi, skattemässiga strategier i ägarledda företag samt företagsvärdering.

Claudia har en lång och gedigen erfarenhet som affärskonsult med inriktning mot affärsutveckling, ekonomistyrning och rådgivning.

Claudia är lösningsorienterad – inte problemfixerad och genom sin starka närvaro och intuitiva förmåga har hon en naturlig fallenhet att sätta sig in i kundens verksamhet och sätter kundens affärsnytta främst i alla uppdrag.

Issa Isamael

Issa Ismael, är född och uppvuxen i Libanon och flyttade till Sverige som 21-åring. Han har nu bott i Sverige i närmare 30 år, där han som egen företagare arbetat inom servocenäringen. Issa är utbildad mentalskötare och tolk och har byggt på sin kompetens med en rad olika affärsutvecklande utbildningar genom åren.

Utöver sitt arbete med de egna företagen så är Issa också en stark kraft inom nätverket för arabspråkiga i Örnsköldsvik.

Malin Stenrana

malin
Jobbar bla. som professionell ICF certifierad coach på PCC nivå i sitt företag Roots & Wings Consulting. 

Malin har mångårig erfarenhet och kunskap inom B2B försäljning, närmast inom bemanning- och rekrytering med en del fokus på chefs- och ledarskapsutveckling, karriärplanering och omställning (TSL). Detta innebar att hon ofta var med från ax till limpa hos kunder, så många fantastiska upplevelser kring ledare, medarbetare och deras karriär- och livsresa fick Malin uppleva. 

Där föddes hennes egen längtan att få jobba handfast med de berörda. Idag brinner Malin för att hjälpa människor att utvecklas på alla nivåer och situationer, främst i förståelsen för dem själva men även för de människor de möter.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coaching är inte till för att rätta till eller förstå det förflutna, utan koncentrerar på att förstå nuet, utforma framtiden samt ta stadiga steg mot den. En coach lägger aldrig sina egna värderingar i ett coaching samtal, här utgår man endast från klientens värderingar. Dess huvudsakliga syfte är att bana väg för måluppfyllelse, ökad prestation, lärande och/eller personlig och yrkesmässig utveckling.

Som medlem i ICF Global följer Malin de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) satt upp gällande coachkompetenser och etik.
https://rwconsulting.se/

Myles Dean

Myles Dean är född och uppvuxen i USA. Numera arbetar Myles, efter många år som företagsledare både i USA och Sverige, i sitt eget företag med att hjälpa ägare av företag i Norrland att växa. Modellen Myles arbetar med, Företagsstrategisk mognadsanalys®, är att tillsammans med företagets ägare, styrelser, ledningsgrupp och anställda - analysera, planera och genomföra strategiska förbättringar för att eliminera de hinder som stå i vägen för att nå ägarens mål.

Med sin modell som grund, hjälper Myles (och sitt nätverk av underkonsulter) företaget att organisera sig så att företagets verksamhet är i linje med företagsägarens egna visioner och mål.

Wenjun Ren

Wenjun Ren, är född och uppvuxen i Kina, Yunnan provinsen och flyttade till Sverige 2006.

Hon har studerat ekonomi i 4 år på Central Univerity of Finance and Economics i Beijing, Kina och har dessutom en Master of Science i Hållbar utveckling på Umeå Universitet.

Wenjun har jobbat med interkulturell kommunikation med anknytningen Sverige - Kina i 6 år och dessutom med frågor som rör marknadsundersökningar och inköpsprocesser i Kina. Utöver detta så bistår hon med hjälp vid företagsbesök till Kina.

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closebars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram