Internationella Relationer

Hur fungerar relationer i olika kulturer?

Vi möter något nytt i andra länder

Att börja forma internationella relationer tar tid och innebär utmaningar. Det handlar inte om att packa resväskan och hoppas på det bästa. Vid omflyttning av medarbetare med familjer till Sverige eller vid utlokalisering till andra länder finns det frågor. Hur snabbt kan den nyinflyttade känna sig hemma i sin nya miljö? Finns det relationer som skapar trivsel och hjälper vid funderingar? Vilka förutsättningen finns för en bra och effektivare start i det nya jobbet? Vi hjälper företag och organisationer att:

 • guida, visa, informera och ge support till organisationens nya medarbetare i Sverige
 • ge utbildning i kommunikation- och kulturförståelse med anknytning till det nya hemlandet
 • få snabb hjälp med praktiska saker som flyttning till en annan land innebär
 • får Ni en medarbetare som snabbt blir anpassad till en ny kulturell miljö och med en familj som trivs på den nya orten.
Sammanfattat

Internationella Relationer

Förstå mer om kulturer och hur det kan skilja sig när man odlar relationer i andra länder.

Föreläsningar, kurser & coachning

Det finns många situationer där ett ökat medvetande gör vardagen bättre. Förståelse av kultur, land och affärer gör personer mindre nervös, det gör att de kan agera mer bekvämt.

Med våra unika koncept finns en kombination av praktisk hjälp och teori med insikt i både Sverige, såväl som till/från det land flyttningen rör. Det innebär en djupare förståelse för de frågor som kan vara av vikt att känna till vid flyttning till ett annat land och snabbare och effektivare anpassning.

Relationer & affärskulturer

Genom att förstå och känna till mer om varför kulturkrockar uppstår så kan Ni lättare tolka handlingar och reaktioner i möten med människor från andra kulturer. Det ökar Era möjligheter att få ut just Ert budskap som i sin tur leder till effektivare affärer. 

Sanningen är att saker kan tolkas på en mängd olika sätt och vårt sätt att kommunicera verbalt och med kroppsspråket tolkas olika beroende på kulturell hemmahörighet. När Ni gör affärer med andra länder, har Ni koll på som vad gäller vid användning av:
 • språket - effektivt eller flödande?
 • relationen - ytlig eller djup?
 • handslaget - skall den vara fast eller mjuk?
 • blicken – direkt eller undvikande?
 • kontakten med det andra könet - jämlikt eller exkluderande?

Har Ni koll på detta eller känner du att du vill lära dig mer om hur just dina affärer med andra kulturer kan förbättras? Kontakta oss för vidare diskussioner.

Vi anpassar oss

Behoven är olika och vi justerar efter ditt behov

Kontakta oss

Relocation

I samband med en flytt, både till Sverige och vid utlokalisering till annat land är det mycket som skall fungera. Många gånger flyttar Er nya medarbetare till den nya lokaliseringsorten med sin familj vilket gör att många pusselbitar skall stämma. 

Boende, skola, transporter mm är bara några faktorer att ta med i beräkningen. DC Consulting arbetar med relocation och Er som företag i fyra steg, allt för att pusselbitarna skall falla på plats på ett så smidigt sätt som möjligt. Dessa är:
 • ”Look-and-see” – första besöket inför eventuell anställning
 • Ankomst till lokaliseringsort – introduktion in i samhället
 • Boende i lokaliseringsorten – anpassning till livet i staden med omnejd
 • Lämna lokaliseringsorten
Om Ni finner denna relocation tjänst intressant kontakta oss för vidare diskussioner.

Intro till Sverige

Vår svenska kulturella bakgrund spelar en mycket liten roll i ett globalt perspektiv. Att som ny medarbetare med familj anlända till Sverige är inte alltid lätt, både vad gäller anpassning till vår affärskultur likväl som anpassning till Sverige och vårt sätt att leva. 

En introduktion till Sverige gör att Er nya medarebetare snabbare anpassas både till Sverige och den svenska livstilen. Mycket i Sverige är unikt i ett globalt perspektiv, såsom:
 • allemansrätten och svenskarnas förkärlek för promenader i skogen
 • konsensustänket och allas rätt att delta
 • lagomkulturen och och avsaknaden av skryt
 • medbestämmanderätten och fackets inflytande
 • fikakulturen och fikarastens betydelse

Dessa är bara några få exempel på vad som möter nyanlända medarbetare och som de måste förhålla sig till. Frågor som inte alltid är självklara och värda att satsa på för Er blivande medarbetare med familj. Hör av er för vidare diskussioner.

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closebars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram