Kultur & Kommunikation

Vi utbildar och ökar människors kunskap om livets situationer där samtal och förståelse är något mer.

Ledarskapsutbildning

Vi lanserar ett unikt koncept med föreläsningar och coaching för ledare. Ta nästa steg, stärk, forma och odla framgångskultur i organisationen!
Läs mer & anmäl dig

Låt dialogen flöda utan oro eller hinder

Anna-Karin Byström

"Alla människor kommunicerar och det är tillfredsställande när vi hittar samklang! Uttrycket av kultur ligger i vår grundläggande värdighet!"

Vi utbildar, utvecklar & coachar

DC Consulting är ett kunskapsföretag som drivs av att förmedla kunskap och att uveckla individer, grupper och organisationer. 

Med kommunikationen som främsta verktyg erbjuder DC- Consulting kommunikationslösningar, utbildningar och analyser inom områdena interkulturell kommunikation, organisationsutveckling, integrations- och migrationsprocesser och miljökommunikation. 

Vi vänder oss till ledningsgrupper och personal inom stora och medelstora företag och organisationer.

Områden vi jobbar med

Interkulturell kommunikation
Vad händer och hur ska dialog eller kommunikation hanteras när kulturer möter varandra?
Internationella relationer
Att flytta till ett annat land, arbeta i ett annat land och börja bygga relationer i utlandet är inte alltid lätt.
Interkulturell kompetens
Goda råd och erfarenhet är mycket värt i många olika situationer när kulturer möts i världen.
Affärskultur
Affärer och kultur hänger ihop. Det finns många fallgropar och frågetecken.
Kommunikativt ledarskap
Alla kan vara ledare oavsett position i organisationen. Det bygger på bra kommunikation.
Konflikthantering
När det uppstår "grus i maskineriet" räcker inte alltid ett djupt andetag. Hur ska man hantera det?
Samtalsteknik
Det är inte alltid enkelt eller självklart att samtal med kunder eller personal är lättsamma. Samtalsteknik gör skillnad.
Medarbetarsamtal
Samtalet med människor i organisationen ska gärna vara utvecklande med blir lätt invecklade.
Referenser
Läs vad våra kunder sagt i utförda uppdrag och utbildningar. 

Hur vi hjälper med kultur & kommunikation

  • Den interna dialogen effektiviseras genom ökad kommunikation- och kulturförståelse
  • Utveckling av kommunikativt ledarskap för starkare organisationer
  • Nyanländas integration in i det svenska samhället underlättas
  • Förståelse för andras kulturer ökar Dina möjligheter att göra ännu bättre affärer utomlands
  • Skapa förändrande kommunikation, så att Dina medarbetare förändras med dig och inte mot dig
  • Underlätta för anställda med bakgrund i andra länder att trivas och stanna kvar
  • Konsultativ utveckling av människor

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closetrophybarscutlery
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram