Kommunikation- och kulturförståelse

I mitt företag jobbar jag med att förmedla kommunikation- och kulturförståelse, ett begrepp som jag har förstått inte riktigt är så självklart. Inställningen många gånger är den att ”pratar (kommunicerar) sysslar vi ju med daglidags så vad är det att förstå i det och vadå kultur, det är väl sunt förnuft, eller…” – känner du igen dig i de tankegångarna?

Kommunikationsförståelse

Ordet ”kommunikation” kommer av latinets ”communicatio”, som betyder ”ömsesidigt utbyte”, dvs utbyte av information människor emellan. Det är i detta utbyte som konsten med kommunikation uppstår. Denna kan man, med lite erfarenhet och kunskap, lära sig bemästra vad gäller individuella skillnader i förståelse, bakgrund, ideologiska synpunkter hos mottagaren för att få sitt budskap att nå fram. En god kommunikatör är en som förstår att anpassa sitt budskap efter vem hen pratar med. En framgångsrik kommunikatör är en som motiverar mottagaren att verkligen lyssna och agera om så önskas.

Kulturförståelse

Innebörden av ordet kultur är "odling" och innebär alltså att kultur är någonting som växer fram. Kultur består av allt från ett samhälles ner till en individs världsbild, värderingar, attityder, normer, etiska och moraliska ställningstaganden med mera. Den formas i samspelet  människor emellan, dvs det växer fram. En person med en god kulturell kompetens är medveten om sina egna antaganden, värderingar och fördomar, har kunskap om och förstår att se och acceptera olikheten hos andra människor. Med utgångspunkt från den kunskapen också bestämma strategier för sitt beteende.

Slutligen

Har man en god kommunikation- och kulturförståelse (dvs en god interkulturell kompetens) förstår man att relationer (vänskap, kund, kollegor mm) är något som växer fram via ett ömsesidigt utbyte av information i samspelet människor emellan. Goda relationer växer och frodas när man accepterar att människor är olika, beter sig olika och har olika utgångspunkter i sitt förhållande till omgivningen.

Culture is communication and communication is cultur” (Edward T Hall)

Skribent
Anna-Karin Byström
Jag har över 18 års erfarenhet från näringslivet är utbildad miljö- och naturresursplanerare samt har jag Fil.Lic inom organisationskommunikation med Inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation. Här kan du läsa om mig, praktiska erfarenhet, vad jag ibland pratar om under föreläsningar och utbildningar. Under mina år har jag bott i Kanada, Kina och Singapore samt rest inom den internationella företagsvärlden. Kultur och kommunikation är spännande!

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closetagbars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram