Kommunikation - en konst och inte så lätt som man gärna tror...

Enligt Charlotte Simonsson så är kommunikation något helt fundamental i en organisations existens och framgång, vilket de allra flesta i en organisation nog håller med om. Trots detta så upplevs kommunikationen eller snarare avsaknaden av den i en organisation som det allra största hindret för organisationens utveckling. Men varför är det då så svårt med kommunikation?

Många gånger tror jag det beror på att vi utgår från att alla vi pratar med, oberoende av bakgrund, förstår vad vi säger. Man glömmer ofta att lägga till alla de där detaljerna som för en själv är så självklart men som för den man pratar med är helt okänt men som är fundamentalt för att förstå budskapet.

Kommunikation - hur bör vi agera?

Att lära sig prata är något vi får med bröstmjölken varvid de allra flesta tycker det räcker så men att kunna kommunicera är lika mycket kopplat till kompetens som att lära sig handskas med PowerPoint eller lära sig presentationsteknik. "Communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you're willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life" (Richard Branson).

Att kunna prata är en sak men att prata så att en mottagare hör och tar till sig vad man säger är en helt annan sak. Vid en dialog, människor emellan, krävs en förståelse både för ens egen bakgrund, utbildning, erfarenheter mm såväl som en insikt i den man pratar med bakgrund, utbildning, erfarenheter mm. I all dialog smyger sig ord och kroppsspråk in som speglar sändarens värderingar utan att man egentligen är medveten om det medan mottagaren ständigt tolkar det sändaren säger och gör ur sitt perspektiv och det är då missförstånd uppstår.

Anpassa budskapet

Både vid en dialog två personer emellan och kommunikation internt i en organisation måste man som sändare alltid ta hänsyn till mottagaren, dess förståelse av situationen och tidigare erfarenheter. Det betyder att det mycket sällan funkar med ett budskap, via en kanal om man vill nå framgång i sin kommunikation – man måste anpassa budskapet efter mottagaren, så enkelt är det – ”man måste prata till bönder på bönders språk och till de lärde på latin” som det gamla svenska ordspråket lyder.

The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place” (George Bernad Shaw)

Är du nyfiken på vad jag kan bidra med i ditt ledarskap vad gäller kommunikation, så hittar du mer information på DC Consulting hemsida

Skribent
Anna-Karin Byström
Jag har över 18 års erfarenhet från näringslivet är utbildad miljö- och naturresursplanerare samt har jag Fil.Lic inom organisationskommunikation med Inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation. Här kan du läsa om mig, praktiska erfarenhet, vad jag ibland pratar om under föreläsningar och utbildningar. Under mina år har jag bott i Kanada, Kina och Singapore samt rest inom den internationella företagsvärlden. Kultur och kommunikation är spännande!

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closetagbars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram