Företagskultur påverkar förändringsprocess

Att en företagskultur påverkar organisationen och organisationens förändring är väl känt men vad menar man egentligen med företagskultur och förändringsprocess? Går det, som så många förespråkar, att förändra värderingar och attityder hos medlemmarna i en organisation under en ”kortare” period? Enligt min åsikt och livsfilosofi, så är det inte möjligt. Många organisationer gör misstaget att planera en förändringsprocess som ett projekt. Förändring är en process och inte något man som medlem i organisationen gör bara för att man blir tillsagd att förändras.

Hur skapas företagskultur?

företagskulturKultur skapas i samspelet mellan människor inom organisationen. Kulturen förenar människorna i organisationen men håller dem också i ett järngrepp om vissa traditioner och synsätt är tillräckligt starka (det sitter i väggarna…). Eftersom skapandet av kultur är en dynamisk process så både vidmakthålls och omskapas kulturen ständigt i organisationen, då medlemmarna träffas, kommunicerar med varandra eller på andra sätt överför tankar och idéer till varandra.

Hur ska man använda sig av företagskultur i en förändringsprocess?

Som förändringsledare, måste du veta vilken typ av företagskultur(er) organisationen har innan du kan ändra den/dem till något annat, något nytt. Kulturyttringar i organisationen, som exempelvis missförstånd mellan anställda och ledning, konflikter, personliga maktkamper, etc. kommer att förbli även om du byter namn på organisationen, chefernas titel, skapar nya organisationsscheman eller omformar logotypen. En kartläggning av kulturen(rna) är också viktigt eftersom vissa av de befintliga uppfattningarna bland de anställda kan vara värdefullt att behålla, medan vissa är i behov av förändring.

Kommunikation viktig

”Communication is culture and culture is communication” beskrev en guru inom området, Edward T Hall, kulturens påverkan på kommunikationen och vice versa. Så innan en organisation bestämmer sig för att förändras, behöver medlemmarna i organisationen veta varför en förändring är nödvändig. Det betyder också att organisationens förändringsledare själva måste förstå och kunna argumentera för varför förändring är nödvändig och kunna ange skälen för förändringen på ett begripligt och motiverande sätt.

Culture does not change because we desire to change it. Culture changes when the organization is transformed – the culture reflects the realities of people working together every day” – Frances Hesselbein

Lär mer om vad jag kan göra för dig i din företagskultur och förändringsprocess på DC Consutling »

 

Skribent
Anna-Karin Byström
Jag har över 18 års erfarenhet från näringslivet är utbildad miljö- och naturresursplanerare samt har jag Fil.Lic inom organisationskommunikation med Inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation. Här kan du läsa om mig, praktiska erfarenhet, vad jag ibland pratar om under föreläsningar och utbildningar. Under mina år har jag bott i Kanada, Kina och Singapore samt rest inom den internationella företagsvärlden. Kultur och kommunikation är spännande!

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closetagbars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram