Miljökommunikation

Miljösnack
DC Consulting erbjuder utbildningar, föreläsningar, analyser och projektledning i miljö- och hållbarhetskommunikation för företag och organisationer. Om Ni arbetar strategiskt med miljö- och hållbarhetskommunikation kan Ni:

skapa förbättrad dialog, både internt i verksamheten och externt, vilket leder till förbättrade relationerna med Era intressenter
förbättra organisationens image kring hållbarhet och därmed öka organisationens attraktionskraft
understödja organisationens affärsutveckling genom genomtänkta hållbarhetsprocesser
förbättra organisationens identitet genom ökad transparans och trovärdighet
Genom ett fokus på miljö- och hållbarhetkommunikation lyfts organisationens hållbarhetsarbete fram, vilket bidrar till ökad trovärdighet och förbättrade relationer med organisationens intressenter. Detta uppnås genom att först genomföra en nulägesanalys av organisationens nuvarande miljökommunikation och därefter utveckla organisationens miljö- och hållbarhetsredovisningar och övrig extern miljökommunikation.

Om arbetet med att uppdatera Återbruket, Örnsköldsviks kommuns miljöledningshandbok;

"Ett professionellt arbete och en tydlig, lättförståelig uppdatering av vår nya miljöledningshandbok. Bra presentation av materialet på vår utbildningsdag. Lyckades engagera oss alla och fick oss att förstå ISO 14001. Trevlig och med glimten i ögat, alltid lätt att nå vid funderingar och ett stort engagemang i sitt uppdrag"

Margareta Boström, miljöansvarig Återbruket, Örnsköldsviks kommun
Sammanfattat

Interkulturell kommunikation

Inter i interkultuell är ett annat ord för inom. Det är alltså förståelsen av uttryck och sammanhang inom kulturen.

Extern kommunikation

Allt fler grupper i samhället efterfrågar miljöanpassning hos företag och organisationer, vilket innebär att fler och fler av Er kommunicerar ert miljöarbete både internt och externt. Syftet med miljökommunikation är att skapa en dialog, både internt i verksamheten och externt gentemot organisationens intressenter. En annan viktig del med miljökommunikationen är också att svara upp mot behovet av information hos Era intressenter. Kraven på miljökommunikationen är dock många gånger högre än på annan extern kommunikation från Er organisation och för att inte tappa Er trovärdighet bör ni undvika att;

anställda, kunder eller andra samarbetsparters reagerar på eventuella överdrifter eller oklarheter
miljöorganisationer bedömer organisationens miljöarbete som tomma ord och inte som äkta insatser
journalister vid jämförelse med vad de får höra från de anställda eller kringboende bedömer Era miljöargument som "green wash"
För att lyckas med att kommunicera Ert miljöarbete och företagets hållbarhet och därmed öka företagets attraktionskraft krävs en väl planerad miljökommunikation. Om Ni är intresserad av detta kontakta oss för vidare diskussioner.

Vi som jobbar med dessa frågor är Anna-Karin Byström i samarbete med *UP for Good.

Projektledning av miljö- och hållbarhetsredovisningar

En mycket viktig del av organisationens interna och externa kommunikation är miljö- och hållbarhetsredovisningen. Allt fler väljer denna redovisningsform för att tillgodose behov och önskemål från omvärlden om trovärdig och transparant information om organisationens miljöarbete. En miljö- och hållbarhetsredovisning bör bla innehålla en;

beskrivning och en utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden
presentation av organisationens miljöarbete
mål och visioner med organisationens miljöarbete
Arbetet med att ta fram en miljö- och hållbarhetsredovisning kan vara resurskrävande och vi erbjuder hjälp med projektledning av hela produktionen, eller för delar, exempelvis förslag till innehåll, text och illustrationer. Om Ni är intresserad av detta kontakta oss för vidare diskussioner.

Vi som jobbar med dessa frågor är Anna-Karin Byström i samarbete med *UP for Good.

Nulägesanalys

En nulägesanalys (gap-analys) är ett verktyg som gör det möjligt för ett företag eller organisation att jämföra sin aktuella prestation (vad som är gjort) med sin möjliga prestation (vad som behöver göras). Målet med gap-analysen är att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala fördelningen och integreringen av insatser. Resultatet av analysen visar organisationens styrkor och svagheter samt organisationens framsteg med tiden, om analysen upprepas. Med gap-analysen som grund:

kan organisationen identifiera möjliga förbättrings- och/eller förnyelseområden inom sitt hållbarhetsarbete
prioritera åtgärder som behöver genomföras, ex upprätta åtgärdsplaner med målet hållbar framgång
kan ledningen använda resultaten av analysen som ett hjälpmedel för hållbar utveckling, som i sin tur leder till en förbättrad vision för hållbart arbete och ökar intressenters vilja till samverkan
Om Ni känner behov att genomföra någon/några av dessa punkter för att förbättra Er organisations hållbarhetsarbete kontakta oss för vidare diskussioner.

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closebars
sv_SESvenska
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram