LinkedIn
  |  
Blog
  |  
Publications

Olikheter berikar!

Har haft förmånen att undervisa ett gäng blivande integrationspedagoger i Sollefteå och fått tagit del av deras självreflektioner. En oerhört spännande läsning som fått mig att fundera på hur viktigt det är med kännedom om varför just jag är den jag är och hur det påverkar det mig i min kontakt med andra människor.

Lika eller olika som människor?

I Sverige har vi en slags övergripande ”likhetstänk”, dvs att vi alla är lika och att vi därför har lätt att förstå varandra. Jag, å andra sidan, som undervisar och lever med kulturfrågor dagligen har en annan utgångspunkt och det är att vi är alla olika och att kunskap om olikheter underlättar både vår kommunikation med andra och vår förståelse för andras beteende. I min värld så stärker och berikar olikheter en grupp och bidrar allt som oftast till en kreativare miljö.

Om vi väljer att tro att vi alla är lika är det svårt att se varför ens eget beteende kan påverka en relation eftersom mitt beteende borde förstås av motparten då vi är lika men faran är att missförstånd kan uppstå. Exempelvis: vår egen kultur säger; sätt dig vid det bord som är ledigt. Någon annans kultur säger; sätt dig tillsammans med den som redan sitter där. Resultatet kan bli att jag känner mig obekväm i bästa fall, hotad i värsta fall. Den andre känner sig oönskad i bästa fall, diskriminerad i värsta fall. Och ingen av parterna förstår den andres beteende eller reaktion.

Min kultur är den normala

Det är lättare att se andras kultur än sin egen, vår egen kultur är ju så bekant och ”vanlig”, det är ju vi som är de normala. Andras kultur kan kännas både främmande och till och med lite skrämmande, speciellt om den avviker mycket från vår och eftersom vi är normala så är andra onormala per definition. Och eftersom vi strävar efter att vara som alla andra, dvs normala, blir det problematiskt när vårt likhetstänk säger att alla är lika och då borde bete sig normalt men beter sig onormalt i våra ögon – då blir det skrämmande i stället.

Min dröm är att ju fler som förstår detta, desto lättare får vi både med vår förståelse av andra kulturer och förståelse för olikheter i vårt närområde.

Om du vill göra världen till en bättre plats, ta en titt på dig själv och skapa sedan förändring” Siedah Garrett

Området kommunikation och kulturförståelse är något jag kan hjälpa till med för att underlätta arbetet i din organisation. är du nyfiken på vad jag kan erbjuda titta in på min hemsida, DC Consulting.

Writer
Anna-Karin Byström
I have over 18 years of experience in the business world, I am a trained environmental- and natural resource planner and I have a Phil.Lic in Organisational Communication with a focus on Intercultural Communication and Change Communication. Here you can read about me, practical experience, what I sometimes talk about during lectures and training. During my years I have lived in Canada, China and Singapore and traveled in the international business world. Culture, and communication are exciting!

DC Consulting

Communication is the way forward! We help companies and organisations with intercultural competence, education and cultural understanding.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closetagbars
en_GBEnglish (UK)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram