LinkedIn
  |  
Blog
  |  
Publications

Det kommunikativa, hållbara & effektiva ledarskapet

Exklusivt erbjudande, inkl. individuell coaching
En metod som får ledare, medarbetare och verksamhet att växa!
Här ges du en stor möjlighet till utveckling av dina kunskaper kring både individers och gruppers olika stadier och dess sätt att fungera i en organisation. Allt för att du som människa och ledare lättare ska kunna stötta andra och föra ditt team mot uppsatta mål!
motivation
Det enda beständiga är förändring – hur motiverad är du att nå framgång och framtid?

Innehåll

Självkännedom och självinsikt

Lägger grunden för ett autentiskt ledarskap
För att nå ökad insikt i hur din bild av verkligheten, ledarskap med mera påverkar ditt sätt att leda, bedöma och bemöta andra människor
Att anamma en medveten och kontinuerlig utveckling

Kommunikation

Process och fokus organisation
Att förstå och ha koll på kommunikationsprocessen och hur du kan nyttja denna kunskap till din fördel i ditt ledarskap
Att förstå den strategiska kommunikationens betydelse i en organisation och öka kunskapen kring vilka verktyg som går att använda för att styrka den

Bemötande 

gentemot medarbetare, kunder och andra intressenter
Ett företags externa bemötande blir aldrig bättre än dess ledarskap internt

Ledarskap & Ledarstöd

Det situationsanpassade ledarskapet – eller vilken definition passar dig?

Arbetsplatsens spelregler

Företag, ledarskap och medarbetarskap – ansvar och befogenheter – vad gäller?
Vikten av bemötande gentemot dina medarbetare i ditt ledarskap – hur undvika missförstånd, konflikter med mera genom tydligt ramverk
Hur skapas en inkluderande miljö där alla får komma till tals - uttalade och outtalade normer

Gruppdynamik

Är ni en tydlig grupp med tydligt mål i er organisation?
När, dvs i vilka faser, i ditt ledarskap behöver du accelerera och när behöver du bromsa, när behöver du tydliggöra och när är det bäst att du backar?

Coaching

Med fokus på person och organisation
Att lära sig reflektera och få nya perspektiv på tillvaron

Employeeship

För ett engagemang krävs ett välmående, både fysiskt och psykiskt.
Medarbetarskap med fokus på dialog - vad krävs för att dina medarbetare skall vara goda ambassadörer för ditt företag/organisation

Upplägg

3
föreläsningar
4
coachingtillfällen
6
fikatillfällen
3
lunchtillfällen

Schema

coach forelasning
Uppdelningen med föreläsningen är på halvdagar. Mellan föreläsningsdagarna bokas du för coaching.  

18/10 kl 13.00 - 17.00 inkl fika
19/10 kl 8.30 - 13.00 inkl fika och lunch som avslutning

Coaching

2/11 kl 12.00 - 17.00 inkl lunch och fika
3/11 kl 8.30 - 12.00 inkl fika

Coaching

16/11 kl 12.00 - 17.00 inkl lunch och fika
17/11 kl 8.30 - 12.00 inkl fika

Coaching 

kl 13.00 - 17.00 inkl fika
kl 8.30 - 13.00 inkl fika och lunch som avslutning
Coaching
kl 12.00 - 17.00 inkl lunch och fika
kl 8.30 - 12.00 inkl fika
Coaching
kl 12.00 - 17.00 inkl lunch och fika
kl 8.30 - 12.00 inkl fika
Coaching x2

Vad får du som deltagare?

Genom föreläsningarna och coachsessionerna strävar vi efter att arbeta vardagsnära och genom reflektion. Vi identifierar, målsätter och tränar på de beteenden som gör skillnad. Tillsammans vill vi hitta och skapa system för att du som deltagare ska kunna leda hållbart och framgångsrikt, både personligt och organisatoriskt.

Sist, men helt avgörande, skapa och bibehålla en kultur som hela organisationen vill verka inom. Med fokus på dit vi ska och med hjälp av en strategi om hur vi tar oss dit, så står kulturen för den sista pusselbiten, nämligen viljan att göra det.

Du kommer att:

 • vara stärkt i din roll som chef och ledare på flera nivåer
 • leda andra på ett starkt, modigt och nytänkande sätt
 • skapa delaktighet hos medarbetarna och få alla att vilja dra åt samma håll
 • veta hur man balanserar mellan ledarskap, krav och behov
 • få insikt i hur man blir trygg och respekterad som människa och i sin roll som ledare
 • ha kunskap och färdigheter inom effektiv kommunikation
 • få bättre självförtroende och självinsikt för att kunna komma vidare i nuvarande roll eller större roll
 • bli ambassadörer för förändringsarbete
 • anta ett coachande förhållningssätt till hela sin omgivning
 • insikt och kunskap om motivation och engagemang
 • hitta sin modell för att utvecklas som person och i sin profession.
 • få tillgång till och använda konkreta verktyg som bidrar till att vidareutveckla sig själv, sina medarbetare och verksamheten

Material som ingår

eq forelasning
Självskattning och kartläggning av emotionell intelligens (EQ)
Interkulturell Kommunikation Bok
Boken ”interkulturell kommunikation – en introduktion till kulturens påverkan på kommunikationen” av Anna-Karin Byström
Foretagskultur Annakarin Bystrom
Coaching kompendium för stöd och vägledning i praktiken av Malin Stenrana

Föreläsare & Coach

annak led

Anna-Karin Byström

Fil. Lic media & kommunikationsvetenskap, 
VD på DC Consulting AB
Läs mer om Anna-Karin
malin led

Malin Stenrana

ICF certifierad coach, 
VD på RW Consulting
Läs mer om Malin

Plats & Pris

Lokal i centrala Örnsköldsvik
Exakt plats kommuniceras i god tid innan kursstart
Kostnad: - SEK

Intresseanmälan

Ledarskapsutbildning 2021

DC Consulting

Communication is the way forward! We help companies and organisations with intercultural competence, education and cultural understanding.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
checkclosebarscircle
en_GBEnglish (UK)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram