LinkedIn
  |  
Blogg
  |  
E-book

Förstudie - genusmedvetet ledarskap (2015)

Innehåll i förstudien genusmedvetet ledarskap

Syftet med förstudien "genusmedvetet ledarskap" var att utarbeta en processmodell där information om jämställdhetsintegrering är central. Utöver det även att initiera diskussioner med företag och organisationer om hur de kan öka tillväxten genom jämställdhetsintegrering.

Målet med förstudien var att företag och organisationer i Västernorrland ska få:

  • ökad kunskap om jämställdhetsintegrering
  • en inblick i hur deras verksamheter kan öka tillväxten respektive attraktionskraft genom jämställdhetsintegrering
  • ökat intresse av att jämställdhetsintegrera sina verksamheter

Metod

I förstudien genomfördes 38 kvalitativa intervjuer med personer med olika chefspositioner inom:

  • privata näringar (både produktions- och tjänste- orienterade)
  • offentlig sektor (kommuner och landsting)
  • olika intresseorganisationer

Efter analys av intervjuerna genomfördes två workshops med totalt 18 deltagare med olika bakgrunder. I intervjuerna ställdes frågor kring synen på attraktiva arbetsgivare och det goda ledarskapet samt kring hur en eventuell ledarskapsutbildning skall vara utformad. I de två avslutande workshopen diskuterades, med bas i analysen, hur en eventuell framtida processmodell skulle vara utformad för att fungera i Västernorrland

Resultat

Resultaten av studien blev ett förslag till en processmodell där teori och praktik varvas, där kunskapen om genus, jämställdhet och ”lika-villkor” integreras i hela processen och där praktiska exempel och förebilder är ett stort inslag.

Målgruppen för processmodellen föreslås bli aktörer som idag erbjuder företag och organisationer i länet tjänster, såsom utbildare, rekryterare och managementkonsulter. Via dessa aktörer, och deras insikter inom området, ges företag och organisationer i länet möjligheten till kunskapsuppbyggnad från många olika håll. En annan målgrupp för processmodellen föreslås politiker bli, då dessa har möjlighet att påverka målformuleringar och handlingsplaner åt rätt håll, som i sin tur påverkar riktningen av uppköp av produkter och tjänster. Detta kan i näste steg ge företag med god kunskap inom området fördelar vid upphandlingar mm.

Är du nyfiken på innehållet i denna rapport och resultatet av studien "Genusmedvetet ledarskap" så hittar du den här: Slutrapport - genusmedvetet ledarskap 2015

Skribent
Anna-Karin Byström
Jag har över 18 års erfarenhet från näringslivet är utbildad miljö- och naturresursplanerare samt har jag Fil.Lic inom organisationskommunikation med Inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation. Här kan du läsa om mig, praktiska erfarenhet, vad jag ibland pratar om under föreläsningar och utbildningar. Under mina år har jag bott i Kanada, Kina och Singapore samt rest inom den internationella företagsvärlden. Kultur och kommunikation är spännande!

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closetagbars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram