Bok - Interkulturell kommunikation (2016)

Innehåll

Denna bok riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, kommunicerar med människor med en annan kulturell bakgrund än dig själv. En situation som blivit allt vanligare i Sverige. En förutsättning för att dialogen ska avlöpa positivt för båda parter, är en förståelse för vad som krävs för en lyckad dialog. Boken ”Interkulturell kommunikation – en introduktion till kulturens påverkan på kommunikationen” ger en grundläggande förståelse för de olika beståndsdelarna som samverkar vid interkulturell kommunikation. Boken erbjuder samtidigt praktiska exempel för att belysa teorierna som presenteras i boken.

Utdrag från boken "Interkulturell kommunikation"

Inledning - kapitel 1 - introduktion

"I mötet och dialogen mellan människor som förstår världen annorlunda uppstår interkulturell kommunikation. Interkulturell kommunikation är läran om hur kulturella mönster påverkar tolkningar och beteenden och handlar om vad som sker i en dialog mellan människor med olika bakgrunder. Dvs. hur påverkas vår förmåga att förstå varandra när vi har olika utgångspunkter i vår förståelse av världen? Min förståelse av interkulturell kommunikation bygger helt på Edward T Halls (1973) syn om att ”culture is communication and communication is culture”. "

Inledning - kapitel 2 - kultur

" Som beskrevs i kapitel ett är människans identitet uppbyggd av flera pusselbitar där pusselbiten kultur i sin tur består av era andra pusselbitar, se figur 2. I mångas ögon är kultur något som kopplas till film, böcker, konst och andra kulturutövningar, men begreppet kultur är så mycket mer. Den kulturella identiteten handlar mycket om hur vi ser på världen och hur vi tolkar skeenden och beteenden omkring oss."

Inledning - kapitel 3 - kommunikation

" Kommunikation är något helt fundamentalt i en organisations existens och framgång, det håller nog de flesta med om. Det innebär samtidigt att avsaknad av god kommunikation kan vara ett av de större hindren för en organisations utveckling (Simonsson, 2011). Men varför är det då så svårt att få till detta med kommunikation? "

Om du är intresserad av att köpa boken "Interkulturell kommunikation - en introduktion till kulturens påverkan på kommunikationen", så hittar du den här

Skribent
Anna-Karin Byström
Jag har över 18 års erfarenhet från näringslivet är utbildad miljö- och naturresursplanerare samt har jag Fil.Lic inom organisationskommunikation med Inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation. Här kan du läsa om mig, praktiska erfarenhet, vad jag ibland pratar om under föreläsningar och utbildningar. Under mina år har jag bott i Kanada, Kina och Singapore samt rest inom den internationella företagsvärlden. Kultur och kommunikation är spännande!

DC Consulting

Kommunikation är vägen framåt! Vi hjälper företag & organisationer med interkulturell kompetens, utbildning och kulturell förståelse.
DC Consulting, Storgatan 19B, 891 34 Örnsköldsvik, +46 (0)70 263 00 04
closetagbars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram